Title UNHCR Observations on the Proposal for amendments to the Danish Aliens Act, the Return Act, the Criminal Code and various other acts and on the repeal of the Continuation of Rights Act in connection with the withdrawal of the United Kingdom from the European Union without an agreement (Follow-up on EU legislation, repeal of the Brexit Civil Code etc.) (UIM Id:2208098)
Publisher UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Publication Date 1 March 2023
Country Denmark
Topics Children's rights | Statelessness
Cite as UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Observations on the Proposal for amendments to the Danish Aliens Act, the Return Act, the Criminal Code and various other acts and on the repeal of the Continuation of Rights Act in connection with the withdrawal of the United Kingdom from the European Union without an agreement (Follow-up on EU legislation, repeal of the Brexit Civil Code etc.) (UIM Id:2208098) , 1 March 2023, available at: https://www.refworld.org/docid/640773764.html [accessed 18 May 2023]
Comments Danish title: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven, straffeloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om videreførelse af rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (Opfølgning på EU-lovgivning, ophævelse af Brexit-borgerloven m.v.)]