خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امرو پناهندگان گرجستان - کمک به پناهندگان و پناهجویان

درباره حقوق، تعهدات و خدماتی که در دسترس شما است اطلاعات کسب کنید.

به وب سایت “راهنما” که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اداره می شود ، خوش آمدید. در اینجا پناهندگان، دارندگان وضعیت بشردوستانه، پناهجویان، افراد بی تابعیتی که وضعیتشان در دست بررسی است و افراد بی تابعیت می توانند اطلاعاتی را پیدا کنند تا به آنها کمک کند تا در مورد حقوق، تعهدات و خدمات در اختیار آنها در گرجستان اطلاعات بیشتری کسب کنند. نگاهی به اطراف بیندازید و آنچه را که می خواهید در مورد اقامت خود در گرجستان بدانید پیدا کنید، از جمله جایی که می توانید برای جستجوی کمک های بیشتر به آنجا مراجعه کنید.

در این وب سایت، اطلاعات زیر را پیدا خواهید کرد:

  • مکانی  که می توانید در گرجستان کمک بخواهید
  • نحوه درخواست پناهندگی در گرجستان
  • شما به عنوان پناهنده، دارنده وضعیت بشردوستانه، پناهجو، فرد بی تابعیت در روند تعیین و فرد بی تابعیت چه حقوق و وظایفی در گرجستان دارید
  • شما به عنوان پناهنده، دارنده وضعیت بشردوستانه، پناهجو، فرد بی تابعیت در روند تعیین و فرد بی تابعیت به چه خدماتی می توانید دسترسی داشته باشید
  • چگونه کلاه برداری، فساد و سؤ استفادهٔ جنسی‌ را گزارش دهید

این صفحه به طور مداوم بروزرسانی می شود.

لطفاً اطلاعات مربوطه را با خانواده و دوستان خود به اشتراک بگذارید، واین وب سایت را به طور مداوم چک کنید تا در اخبار و تحولات به روز باشید.