Σχετικά με την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα

UNHCR Ελλάδα - Παροχή βοήθειας για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.

Πατήστε εδώ για πληροφορίες σχετικά με τον Κορωνοϊό


Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δημιούργησε την ιστοσελίδα help.unhcr.org/greece για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Στην ιστοσελίδα αυτή, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται συνεχώς.