משאבי מיתוג

אבני הבניין של המותג שלנו מוצגות למטה. הדף הזה מיועד לעזור לכם, אך לפני שתתחילו, עליכם לקבל את אישור YouTube לכל שימוש שתרצו לעשות.

מילוי טופס בקשה לשימוש במותג

שימוש בלוגו של YouTube

שטח פנוי

סביב הלוגו של Youtube תמיד צריך להיות שטח פנוי מינימלי, כפי שמוצג כאן. אין לשנות את הלוגו ואין להוסיף לו רכיבים גרפיים, סיסמאות שיווקיות או תמונות. במילים פשוטות, יש להשאיר את הלוגו כפי שהוא.

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

שימוש בגובה של האות הרישית כאמת מידה לשטח פנוי

גודל מינימלי

כדי לוודא שאפשר יהיה לראות ולקרוא את הלוגו של YouTube, יש לוודא שהוא אף פעם לא יהיה קטן יותר מהגודל המינימלי המופיע כאן לשימוש בחומרים דיגיטליים ומודפסים.

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

גובה מינימלי לפרסום דיגיטלי: 25 פיקסלים

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

גובה מינימלי לחומר מודפס: 0.35 אינץ'

שגיאות נפוצות

בשום מקרה אין לשנות או לעבד את הלוגו של YouTube בכלים גרפיים. יש להציג אותו תמיד במלואו ולוודא שהוא גלוי וברור. הנה כמה מהשגיאות הנפוצות שיש להימנע מהן.

אל תעשה

 • שינוי או כיסוי חלקי של הלוגו
 • שינוי הפרופורציות, המיקום או הרווח בין האותיות
 • מתיחה, דחיסה, עיוות או הפרדה בין רכיבי הלוגו
 • שינוי הצבע או הוספת אפקטים (הטלת צללית, זוהר וכד')
 • החלפת גופן הלוגו בגופן אחר
 • מיקום תמונה בתוך הלוגו
 • סיבוב או היפוך של הלוגו באופן אנכי, אופקי או אלכסוני
 • שימוש בלוגו של YouTube במשפט. הדרך הנכונה לעשות זאת היא להשתמש בטקסט בכותרת, ולהציב את הלוגו של YouTube במקום אחר כלשהו בדף
שגיאות נפוצות בהטמעת סמלי הלוגו של YouTube

שימוש בלוגו על גבי רקעים בצבע אחיד

הדוגמאות האלה מראות את השימוש הנכון בצבעים עם הלוגו של YouTube, כשהוא מופיע על רקעים שונים בצבע אחיד. הלוגו הלבן צריך להופיע על רקעים כהים יותר מ-50% אפור. הלוגו בצבע מלא צריך להופיע על רקע בהיר יותר מ-40% אפור.

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

כהה יותר מ-50% אפור

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

בהיר יותר מ-40% אפור

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

לבן

שימוש בלוגו על גבי רקעים הדרגתיים

הלוגו של YouTube חייב להופיע בצורה ברורה וקלה לקריאה על כל רקע. כדי להבטיח זאת, רצוי להשתמש בלוגו של YouTube בצבע מלא עם גופן שחור על רקעים לבנים ובהירים בכל הזדמנות אפשרית. כאשר הלוגו מופיע על רקע כהה או שחור, עדיף להשתמש בלוגו בצבע מלא עם הגופן הלבן.

כדי לוודא שהלוגו יהיה קריא, יש להציב אותו באזור פשוט ולא עמוס.

מותר להציג את הלוגו גם על רקעים בצבעים אחרים, כל עוד קיימת ניגודיות מספיקה בין הלוגו לרקע.

הלוגו של YouTube על רקע גווני אפור הדרגתיים

צפיפות רקע אפור של פחות מ-50% אפור דורשת שימוש בלוגו בצבע מלא עם אותיות בשחור.

הלוגו של YouTube על רקע גווני אפור הדרגתיים

צפיפות רקע אפור של יותר מ-50% אפור דורשת שימוש בלוגו בצבע מלא עם אותיות בלבן.

הלוגו של YouTube על רקע גווני אפור הדרגתיים

רקע אדום דורש שימוש בלוגו לבן בצבע אחד, כדי שהוא יוצג בצורה ברורה ובולטת.

שימוש בסמל של YouTube

מתי להשתמש בסמל

יש להשתמש בסמל של YouTube במופעים של מדיה חברתית כאשר הלוגו הרגיל של YouTube לא מתאים בשל הגבלות גודל או פורמט. כדי להבטיח שהסמל יהיה קריא ובולט לעין, אסור שהסמל יהיה קטן מהגודל המינימלי המופיע כאן לשימוש בפרסומים דיגיטליים וחומר מודפס.

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

רוחב מינימלי לפרסום דיגיטלי: 34 פיקסלים

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

רוחב מינימלי לחומר מודפס: 0.35 אינץ'

שטח פנוי

כדי לוודא שסמל YouTube יוצג בצורה ברורה, יש להקפיד שהסמל תמיד יהיה מוקף במרווח המינימלי של שטח פנוי, כמו בדוגמה הבאה.

הלוגו של YouTube, בהיר, לבן על רקע כהה

שימוש בחצי מגובהו של הסמל כאמת מידה לשטח פנוי.

שגיאות נפוצות

אין לשלב את הסמל של YouTube בסיסמאות שיווקיות. אין לשנות את הסמל או לעבד אותו בכלים גרפיים, ויש להציג אותו תמיד במלואו. הדוגמאות הבאות מראות כמה מהשגיאות הנפוצות ביותר בשימוש בסמל.

אל תעשה

 • שינוי או כיסוי חלקי של הסמל
 • שינוי הפרופורציות, המיקום או הרווח בין האותיות
 • מתיחה, דחיסה, עיוות או הפרדה בין רכיבי הסמל
 • שינוי הצבע או הוספת אפקטים (הטלת צללית, זוהר וכד')
 • מיקום תמונה בתוך הסמל
 • סיבוב או היפוך של הסמל באופן אנכי, אופקי או אלכסוני
שגיאות נפוצות בהטמעת הסמלים של YouTube

שימוש בסמל במדיה חברתית

ניתן להשתמש בסמל של YouTube בנכסי מדיה חברתית רק כאשר הוא משמש כקישור לערוץ ב-YouTube. ניתן גם להשתמש בלוגו הרגיל של YouTube בפירוט של רשתות מדיה חברתית.

חשוב: מותר להפוך את הלוגו או את הסמל לקישור רק אם כתובת אתר היעד היא ערוץ YouTube.

הסמל של YouTube בהקשר של סרגל שיתוף במדיה חברתית

סמל מדיה חברתית של YouTube בהקשר

דוגמאות לסמל YouTube הנמצאות בשימוש במדיה חברתית

דוגמאות לסמלי מדיה חברתית של YouTube

צבעים של YouTube

כל שימוש ברכיבי המותג YouTube דורש קבלת אישור מיוחד, ויש להגיש את הבקשה לבדיקה באנגלית באמצעות טופס הבקשה לשימוש במותג. התשובה אמורה להגיע תוך שבוע. בבקשות שאינן באנגלית, יש לפנות לאיש הקשר בנושא שיתופי פעולה עם YouTube.‏ צוות YouTube שומר לעצמו את הזכות להתנגד לכל שימוש בלתי הולם בסימנים המסחריים שלו, ולמצות את זכויותיו בכל עת.

מילוי טופס בקשה לשימוש במותג

שותפים ומפרסמים

אתם רוצים לקדם את הערוץ או התוכן שלכם ב-YouTube, ואנחנו רוצים לעזור. אתם מוזמנים להשתמש בשם, בלוגו ובסמל של YouTube, כל עוד תצייתו להנחיות השימוש בלוגו ובסמל, וכן להנחיות המופיעות בהמשך.

עשה

 • יש לקבל אישור מ-YouTube לכל שימוש בכל רכיב של מותג YouTube
 • יש למלא את כל ההנחיות לשימוש במותג YouTube
 • הימנעו משימוש חוזר ונשנה בלוגו של YouTube בגרפיקת הערוץ
 • בדיקה שסמלי הלוגו הנמצאים בשימוש הם מעודכנים
 • שימוש בסמל של YouTube בפירוט סמלים של מדיה חברתית (במקום בלוגו המלא)
 • שימוש בלוגו הרגיל כדי לקדם את הערוץ או את התוכן שלכם כאשר אתם מקשרים לערוץ או מפנים תנועה אליו

אל תעשה

 • שימוש בסמלי לוגו או ברכיבים של המותג כדי להפנות לאתרים מחוץ ל-YouTube
 • שינוי סמלי לוגו, סמלים או רכיבים אחרים של המותג בכל דרך שהיא, כולל, בין השאר, שינוי הפרופורציות, המיקומים, מתיחה, דחיסה, שינוי צבעים או גופנים, היפוך או סיבוב או הוספת אפקטים
 • מיקום לוגו בצבע מלא על רקע אדום (כאשר יש בעיה לראות את הלוגו)
 • כיסוי חלקי של הלוגו או הסמל
 • מיקום תמונה בתוך הלוגו או הסמל

הנה כמה דוגמאות לשימוש נכון ולא נכון בלוגו של YouTube:

אם אתם רוצים שהלוגו יופיע בדף עם סמלים נוספים של מדיה חברתית, מומלץ להשתמש בסמל של YouTube ולא בלוגו של YouTube.

בדקו היטב שאתם משתמשים בלוגו הנכון והמעודכן של YouTube ולא בלוגו ישן או לא רשמי (יש המון סמלי לוגו לא רשמיים באינטרנט). ניתן להוריד את סמלי הלוגו העדכניים ביותר באמצעות הקישור .

אל תמקמו את הלוגו הרגיל על רקע אדום, כיוון שהוא לא יבלוט מספיק. הלוגו הלבן בצבע אחד הוא הכי מתאים לרקע אדום.

רצוי לא להשתמש בלוגו בצבע מלא בגרפיקת הערוץ, הוא מיותר משום שהלוגו של YouTube כבר מוצג באתר. הימנעו משימוש בלוגו או השתמשו בלוגו בצבע אחד במקום זאת.

אישורים של צד שלישי

 • אתם אחראים להשיג אישורים של צד שלישי מבעלי התוכן הרלוונטיים עבור כל תוכן שאתם מעלים ל-YouTube ואינו שייך לכם.
 • כדי להציג תכנים כלשהם בחומר פרסומי, יש לקבל את אישורו של הצד השלישי המתאים מבין בעלי התוכן הרלוונטיים.
 • צוות YouTube לא ינהל משא ומתן על הרשאות מטעם השותפים שלנו. יש לפנות ישירות לבעל התמונה או הסרטון לקבלת ההרשאות המתאימות.
 • בהעלאה ל-YouTube, אתה מאשר כי יש בידיך את הזכויות הדרושות להעלאת הסרטון. אתר YouTube שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר כל תוכן שעשוי להפר את התנאים וההגבלות או את הנחיות הקהילה שלו.

כל שימוש ברכיבי המותג YouTube דורש קבלת אישור מיוחד, ויש להגיש את הבקשה לבדיקה באנגלית באמצעות טופס הבקשה לשימוש במותג. התשובה אמורה להגיע תוך שבוע. בבקשות שאינן באנגלית, יש לפנות לאיש הקשר בנושא שיתופי פעולה עם YouTube.‏ צוות YouTube שומר לעצמו את הזכות להתנגד לכל שימוש בלתי הולם בסימנים המסחריים שלו, ולמצות את זכויותיו בכל עת.

מילוי טופס בקשה לשימוש במותג

בידור ומדיה

כדי להציג את המותג של YouTube בכל סוגי המדיה (סרטונים, תכניות טלוויזיה, סרטים, עיתונים וכולי) קראו את ההנחיות האלה.

אישור שימוש במותג

אם אתם שייכים לתעשיית הבידור והמדיה, כל מיקומי המוצרים שמציגים את המותג או את האתר של YouTube בכל אמצעי מדיה (לדוגמה: טלוויזיה, קליפים, סרטים או צילומי מסך) חייבים לקבל את אישור YouTube. יש למלא אחר הנחיות השימוש בלוגו ואחר ההנחיות המופיעות למטה, ולאחר מכן לשלוח את הבקשה באנגלית דרך טופס הבקשה לשימוש במותג. אם מיקום המוצר יוצג בפני קהל גדול, ייתכן שיהיה צורך לחתום על טופסי אישור של Google Inc.‎.

חשוב: אם אתם עיתונאים, אינכם צריכים להגיש בקשה לבדיקה באמצעות טופס הבקשה לשימוש במותג. נבקש שתקראו את המסמך . לאחר מכן, אתם מוזמנים להוריד את הלוגו או הסמל של YouTube לשימושכם.

מילוי טופס בקשה לשימוש במותג

לפני שליחת בקשה בנוגע למיקומי מוצר, מומלץ לוודא את הדברים הבאים

 1. מיקום המוצר משקף את YouTube באופן חיובי או ניטרלי.
 2. בכל תוכן וידאו שפותח במיוחד עבור מיקומי מוצר אסור להפר את הנחיות הקהילה של YouTube ואסור להפר את התנאים וההגבלות של YouTube.
 3. תוכלו לספק הקשר מקיף עבור המיקום המצורף לבקשה. יש לשלוח קובץ PDF אחד כולל החיקויים של הלוגו של YouTube ו/או ממשק YouTube בהקשר, כמו גם דפי תסריט רלוונטיים, סקירה כללית של ההפקה, שם החברה המפיקה, שם ההפקה וכל פרט אחר כגון השחקן (שחקנים), במאי וכדומה, שיעזור לנו להבין כיצד YouTube יוצג בתוצר הסופי.

אישורים של צד שלישי

 • ל-YouTube אין זכויות על תוכן של צד שלישי באתר. אם מיקום המוצר מציג תוכן של משתמש או של שותף, אתם אחראים לקבל אישור לשימוש בתוכן מהבעלים של התוכן.
 • צוות YouTube לא ינהל משא ומתן על הרשאות מטעם השותפים שלנו. יש לפנות ישירות לבעל התמונה או הסרטון לקבלת ההרשאות המתאימות.
 • בהעלאה ל-YouTube, אתה מאשר כי יש בידיך את הזכויות הדרושות להעלאה. אתר YouTube שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר כל תוכן שעשוי להפר את התנאים וההגבלות או את הנחיות הקהילה שלו.
 • לאחר השגת כל המידע והחומרים הדרושים, הגישו לבדיקה בקשה לשימוש במותג, באנגלית, באמצעות טופס הבקשה לשימוש במותג. התשובה אמורה להגיע תוך שבוע. בבקשות שאינן באנגלית, יש לפנות לאיש הקשר בנושא שיתופי פעולה עם YouTube.‏ אתר YouTube שומר לעצמו את הזכות להתנגד לכל שימוש בלתי הולם בסימנים המסחריים שלו, ולמצות את זכויותיו בכל עת.

כל שימוש ברכיבי המותג YouTube דורש קבלת אישור מיוחד, ויש להגיש את הבקשה לבדיקה באנגלית באמצעות טופס הבקשה לשימוש במותג. התשובה אמורה להגיע תוך שבוע. בבקשות שאינן באנגלית, יש לפנות לאיש הקשר בנושא שיתופי פעולה עם YouTube.‏ צוות YouTube שומר לעצמו את הזכות להתנגד לכל שימוש בלתי הולם בסימנים המסחריים שלו, ולמצות את זכויותיו בכל עת.

מילוי טופס בקשה לשימוש במותג

מפתחי API

ה-API של YouTube מאפשר לכם לשלב פונקציונליות של YouTube באפליקציה או במכשיר שלכם. בקרו באתר שבהמשך כדי להבין את ההנחיות ולהוריד נכסי מיתוג של YouTube ליישום, למכשיר או לחומרי השיווק שלכם.

בקרו בהנחיות המיתוג של מפתחי ממשק API של YouTube‏

שותפי מכשירים

כדי לבקש אישור לשימוש במותג של YouTube, יש לשלוח בקשה באנגלית לבדיקה באמצעות טופס הבקשה לשימוש במותג. התשובה אמורה להגיע תוך שבוע. YouTubeשומר לעצמו את הזכות להתנגד לכל שימוש בלתי הולם בסימנים המסחריים שלו, ולמצות את זכויותיו בכל עת.

מילוי טופס בקשה לשימוש במותג