מידע על YouTube

אנחנו מאמינים שלכולם מגיע קול משלהם. העולם הופך למקום טוב יותר כשאנחנו מקשיבים זה לזה, חולקים זה עם זה ובונים קהילה באמצעות הסיפורים שאנחנו מספרים.

הערכים שלנו מבוססים על ארבע חירויות בסיסיות שמגדירות את המהות שלנו.

חופש הביטוי

אנחנו מאמינים שלאנשים צריכה להיות החירות להתבטא בחופשיות, לחלוק דעות ולקיים דו-שיח פתוח. החופש היצירתי מוליד קולות חדשים, סגנונות יצירה חדשים ואפשרויות חדשות.

חופש המידע

אנחנו מאמינים שלכולם צריכה להיות גישה קלה ופתוחה למידע. הווידאו הוא כלי נהדר שיכול לחנך, להעמיק הבנה בנושאים שונים ולתעד אירועים בעולם – גדולים וקטנים.

החופש ליהנות משוויון הזדמנויות

אנחנו מאמינים שלכולם צריכה להיות הזדמנות לחשוף את הכישרון שלהם, לבנות עסק ולהצליח בתנאים שמתאימים להם. אנשים – ולא שומרי סף – צריכים להחליט מה יהיה פופולרי.

החופש להשתייך

אנחנו מאמינים שלכולם יש זכות למצוא קהילות תומכות, לפרוץ מחסומים, לחצות גבולות ולהתאחד סביב תחומי עניין ותחביבים משותפים.

The latest news from YouTube

Read the story Visit the YouTube Blog

Trending topics and videos on YouTube

Read the story Visit the Trends Blog